ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЧАЛО   ПИСМА СНИМКИ СТАТИИ ПРЕВОДИ/ЧЕРНОВИ БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ НАГРАДИ/ГРАМОТИ ЗА САЛВИНИ    
       


ЗА САЙТА

Този сайт цели да представи малка част от ценния архив на Луиджи Салвини, по-точно частта, която е свързана с дейността на италианския учен като българист. Архивът е предоставен от наследниците на Салвини на Секцията по Славистика към Департамента по лингвистика в Пизанския университет, заедно с около 7000 книги от неговата библиотека. Куратор на архива е проф. Джузепе Дел’Агата, който и предложи дигитализирането на документите и бъдещата им подготовка за използване в дигитален формат.

Дизайнът и художествените решения по сайта са дело на Марио Стайков. За обработката на снимките и създаването на сайта отговаря Мария Ефремова. Надежда Стоянова, Алесандра Бертучели и Екатерина Панчева подготвят текстовете и описанието на документите. Превода на италиански е на Алесандра Бертучели.

Всички изображения на този сайт са част от архива на Луиджи Салвини и при каквито и да било копирания и цитирания трябва да се спомене името на куратора на архива, съхраняван в Пиза, а именно проф. Джузепе Дел’Агата.