ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЧАЛО   ПИСМА СНИМКИ СТАТИИ ПРЕВОДИ/ЧЕРНОВИ БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ НАГРАДИ/ГРАМОТИ ЗА САЛВИНИ    
  Иван Петканов (г)  
  Салвини е награден  

  Иван Петканов (1981)
„Италианският българист Луиджи
Салвини”, публ. в „Език и литература”, 1981, кн. 1, с. 63-68.
Дава се информация за ролята на Луиджи Салвини при запознаването на италианската публика с културата на славянските народи; описват се заслугите на учения в развитието на италианската българистика, изреждат се негови статии, рецензии, преводи и редакции; цитира се писмо от секретарката на Салвини, с което Иван Петканов бива натоварен с грижата за ръкописите на италианския българист и с предговора към второто издание на „Български народни песни”.
  Жорж Нурижан    
  Иван Петканов (а)    
  Иван Петканов (б)    
  Иван Петканов (в)    
  Иван Петканов (г)    
  Иван Петканов (д)    
  Иван Петканов (е)