ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЧАЛО   ПИСМА СНИМКИ СТАТИИ ПРЕВОДИ/ЧЕРНОВИ БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ НАГРАДИ/ГРАМОТИ ЗА САЛВИНИ    
  Валери Петров  
  Блага Димитрова  

  Писмо от Валери Петров (на български).
11 май 1949 г., Рим, на бланка на Българската легация.
Писмото е по повод славистична изложба, организирана от Салвини и изразява адмирации за “усърдието и високия художествен вкус” на италианския ерудит.
  Димитър Ангелов    
  Димитър Пантелеев 3(а)    
  Димитър Пантелеев 3)    
  Димитър Шишманов 2    
  Димитър Шишманов 3(а)    
  Димитър Шишманов 3(б)    
  Димитър Шишманов 4(а)    
  Димитър Шишманов 4(б)    
  Димитър Шишманов 5(а)    
  Димитър Шишманов 5(б)    
  Георги Илиев    
  Константин Мутафов 1(а)    
  Константин Мутафов 1(б)    
  Константин Мутафов 3(а)    
  Константин Мутафов 3(б)    
  Михаил Арнаудов    
  Никола Мавродинов (а)    
  Никола Мавродинов (б)    
  Николай Райнов (а)    
  Николай Райнов (б)    
  Пеньо Русев (а)  
  Пеньо Русев (б)  
  Петър Увалиев  
  Валери Петров  
  Н. Николов (а)  
  Н. Николов (б)  
  Н. Николов (в)  
  Н. Николов (г)  
  Начо Начев (а)  
  Начо Начев (б)