ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЧАЛО   ПИСМА СНИМКИ СТАТИИ ПРЕВОДИ/ЧЕРНОВИ БИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИЯ НАГРАДИ/ГРАМОТИ ЗА САЛВИНИ    
  Н. Николов (б)  
  Блага Димитрова  

  Писмо от Н. Николов (на италиански), 6 септември 1939г., София.
Младият български студент е приятел на Салвини и разпалено описва политическата и културната обстановка в България. Корупцията и потисничеството на управляващата партия правят невъзможен живота на интелектуалците, които не искат да й се подчинят. Поради тази причина и поради нуждата от по-активен културен живот, Николов е решил да завърши политология в Римския университет и моли приятеля си да му помогне да си набави всички необходими документи. В заключение моли за оценка на италианския си и пита какво би могъл да направи в замяна.
  Димитър Ангелов    
  Димитър Пантелеев 3(а)    
  Димитър Пантелеев 3)    
  Димитър Шишманов 2    
  Димитър Шишманов 3(а)    
  Димитър Шишманов 3(б)    
  Димитър Шишманов 4(а)    
  Димитър Шишманов 4(б)    
  Димитър Шишманов 5(а)    
  Димитър Шишманов 5(б)    
  Георги Илиев    
  Константин Мутафов 1(а)    
  Константин Мутафов 1(б)    
  Константин Мутафов 3(а)    
  Константин Мутафов 3(б)    
  Михаил Арнаудов    
  Никола Мавродинов (а)    
  Никола Мавродинов (б)    
  Николай Райнов (а)    
  Николай Райнов (б)    
  Пеньо Русев (а)    
  Пеньо Русев (б)    
  Петър Увалиев    
  Валери Петров    
  Н. Николов (а)    
  Н. Николов (б)    
  Н. Николов (в)    
  Н. Николов (г)    
  Начо Начев (а)    
  Начо Начев (б)